Seoses riikliku ehitisregistri tarkvara uue versiooni kasutusele võtmisega ei saa registrit kasutada ja dokumente väljastada 01.10 - 06.10.2014. Samal ajavahemikul saab ehitisregistri andmeid seisuga 30.09.2014 vaadata aadressil https://test.ehr.ee/

Teavitame, et riikliku ehitisregistri 2003. aastast kasutusel oleva tarkvara asemel võetakse 06.10.2014 kasutusele ehitisregistri tarkvara uus versioon.
Ehitisregistri praegu kasutatav tarkvara ei vastanud enam tänapäevastele infotehnoloogilistele võimalustele ega kasutajate ootustele. See tingis vajaduse registri uuendamiseks ning 2011. aastal käivitati projekt riikliku ehitisregistri sisuliseks ja infotehnoloogiliseks arendamiseks. Registri arenduse käigus parendati registri funktsionaalsust, loodi uus IT-süsteem, mis võimaldab mugavamaid teenuseid.
Arenduse käigus muudeti ka ehitisregistrisse kantavate andmete koosseisu. Vabariigi Valitsuse 17. detsembri 2002. a määrust nr 405 „"Riikliku ehitisregistri" asutamine ja pidamise põhimäärus“ muudetakse.

Registri uue tarkvara käivitamise ajal, 01.10-06.10.2014 ei saa registrit kasutada ja registrist dokumente väljastada.