Trüki leht   
Ehitised ja dokumendid Sisene EHR-GIS Abi
Otsi ehitis
Otsi dokument
Uus dokument / ehitis
Trüki blankett
Aruanded
Teabenõue


Hooneregistrite toimikute arhiivinimistud
KÕIK KASUTAJAD SAAVAD
* OTSIDA REGISTREERITUD EHITISI JA VAADATA NENDE ANDMEID;
* OTSIDA EHITISREGISTRILE ESITATUD DOKUMENTE JA VAADATA NENDE ANDMEID.

NB!

* Ehitisregistri andmete kinnitatud väljavõtteid väljastab ehitise asukohajärgne kohalik omavalitsus
* Blankettide trükkimiseks peab teie arvutisse olema paigaldatud Microsoft Word või Microsoft WordViewer, viimane neist on tasuta kasutamiseks

Klienditugi:

Telefonid: 625 6352, 625 6445
E-post: ehr@mkm.ee


Teated ja juhendid
Teated ja juhendid AlatesKehtiv
Seoses riikliku ehitisregistri tarkvara uue versiooni kasutusele võtmisega ei saa registrit kasutada ja dokumente väljastada 01.10 - 06.10.2014.Loe...03.09.201406.10.2014
Teated energiamärgiste väljaandjateleLoe...19.08.201404.04.2015
Majandus- ja kommunikatsiooniministri määruse „Hoonete energiatõhususe arvutamise metoodika“ lisad 1-3 ning 5-6 on redigeeritavana kättesaadavad siit:Loe...03.06.201403.06.2020
ENERGIAMÄRGISE VÄLJAANDJA KASUTAJAJUHEND (täiendatud 25.07.2014)Loe...16.05.201407.05.2023
REGISTREERIMISTAOTLUS ENERGIAMÄRGISTE VÄLJAANDMISEKS EHITISREGISTRIS. Täidetud vorm edastada digiallkirjastatuna aadressile ehr@mkm.ee või paberkandjal Harju tn 11 15072 TALLINNLoe...30.04.201330.04.2015
Kasutamise otstarvete määramise abimaterjalLoe...28.02.201328.02.2020
Juhend soojus- ja jahutusseadmete registreerimiseks riiklikus ehitisregistris Loe...09.01.201309.01.2015
Ehitisregistri lõimumine kinnistusraamatuga ja maakatastrigaLoe...24.11.201024.11.2015
EHR-üldine kasutajajuhendLoe...16.11.201023.10.2014
EHR-GIS Impordi nõudedLoe...09.11.201027.02.2015
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium otsustas ajutiselt peatada võrguvaldajate poolt vastavalt ehitusseaduse § 76 lg 3 olemasolevate rajatiste andmete esitamise.Loe...31.03.201030.10.2014

Toetab euroopaliit.