Trüki leht   
Ehitised ja dokumendid Sisene EHR-GIS Abi
Otsi ehitis
Otsi dokument
Uus dokument / ehitis
Trüki blankett
Aruanded
Teabenõue


Hooneregistrite toimikute arhiivinimistudTaotluste ja teatiste esitamine blankettide abil

Üheks võimaluseks taotluste ja teatiste esitamiseks on teha seda käsitsi täidetavate blankettide abil. Selleks tuleb ehitisregistri veebilehelt vajalikud blanketid välja trükkida, käsitsi ära täita ja esitada paberil vastavale kohalikule omavalitsusele.

Blanketil esitatud taotlused ja teatised sisestab ja esitab registrile kohaliku omavalitsuse töötaja, kellele peab olema omistatud roll "esitaja".

Taotluse ja teatise trükkimiseks peab arvutis olema paigaldatud MS Word või Microsoft WordViewer, viimane neist on tasuta kasutamiseks.

Iga dokumendi liigi all on esitatud temaga koos esitatavad lisablanketid, mida tuleb täita ja esitada vastavalt olukorrale. Näiteks pärast ühe korteri ümberehitamist kasutusloa taotlemisel peate täiendavalt lisama "ehitise olulised tehnilised andmed", kui need on muutunud (nt pindade spetsifikatsioon), kindlasti "korteri olulised tehnilised andmed ja mitme omaniku korral vastavad lisad füüsilisest või juriidilisest isikust omanike kohta.

Taotluse või teatise blanketi ja lisa omavaheliseks seostamiseks on lisablanketil rekvisiit "jrk". Lisadele peate järjekorra numbreid panema nii, et ühte liiki lisad oleksid järjestikuste numbritega, sest põhiblanketil saate ühte liiki lisade kohta märkida väikseima ja suurima järjekorra numbri. Näiteks ehitise, kolme korteri ja kolme mitteeluruumi tehniliste andmete esitamisel, ehitise koordinaatide esitamisel ning kolme omaniku andmete esitamisel võite ühe variandina lisad teha järgmiselt:

 • 1 � ehitise olulised tehnilised andmed;
 • 2, 3, 4 � kolme korteri olulised tehnilised andmed;
 • 5, 6, 7 � kolme mitteeluruumi olulised tehnilised andmed;
 • 8 � ehitise koordinaadid;
 • 9, 10 � kahe omaniku andmed (kolmanda omaniku andmed on juba põhiblanketil).

  Lisa - ehitise või rajatise osa koordinaadid täitmine

  Lahtrisse "Mõõdistusviis" tuleb märkida:
 • "Mõõdistatud" � kui ehitis on mõõdistatud looduses litsentseeritud maamõõtja poolt;
 • "Kaardistatud" � kui ehitise koordinaadid on saadud mitte mõõdistamise teel (nt ehitusprojektist, kaardil digimisega jms).

  Lahtrisse "Täpsusklass" tuleb märkida:
 • ".01" � täpsusklass 0,01 meetrit;
 • ".1" � täpsusklass 0,1 meetrit;
 • "1" � täpsusklass 1 meeter;
 • "0" � täpsusklass on teadmata või ebatäpsem kui 1 meeter.

  Kuni 20 m2 ehitisealuse pinnaga väikeehitise püstitamise taotlus (Taotluse andmeid EHR-le ei esitata)
  Kirjaliku nõusoleku taotlus füüsilisest isikust taotlejale
            Lisa - ehitise olulised tehnilised andmed
            Lisa - korteri olulised tehnilised andmed
            Lisa - mitteeluruumi olulised tehnilised andmed
            Lisa - rajatise osa olulised tehnilised andmed
            Lisa - ehitise või rajatise osa koordinaadid
   
  Kirjaliku nõusoleku taotlus juriidilisest isikust taotlejale
            Lisa - ehitise olulised tehnilised andmed
            Lisa - korteri olulised tehnilised andmed
            Lisa - mitteeluruumi olulised tehnilised andmed
            Lisa - rajatise osa olulised tehnilised andmed
            Lisa - ehitise või rajatise osa koordinaadid
   
  Ehitusloa taotlus füüsilisest isikust taotlejale
            Lisa - ehitise olulised tehnilised andmed
            Lisa - korteri olulised tehnilised andmed
            Lisa - mitteeluruumi olulised tehnilised andmed
            Lisa - rajatise osa olulised tehnilised andmed
            Lisa - ehitise või rajatise osa koordinaadid
   
  Ehitusloa taotlus juriidilisest isikust taotlejale
            Lisa - ehitise olulised tehnilised andmed
            Lisa - korteri olulised tehnilised andmed
            Lisa - mitteeluruumi olulised tehnilised andmed
            Lisa - rajatise osa olulised tehnilised andmed
            Lisa - ehitise või rajatise osa koordinaadid
   
  Kasutusloa taotlus füüsilisest isikust taotlejale
            Lisa - ehitise olulised tehnilised andmed
            Lisa - korteri olulised tehnilised andmed
            Lisa - mitteeluruumi olulised tehnilised andmed
            Lisa - rajatise osa olulised tehnilised andmed
            Lisa - ehitise või rajatise osa koordinaadid
            Lisa - füüsilisest isikust omaniku andmed kasutuloa taotluse juurde
            Lisa - juriidilisest isikust omaniku andmed kasutuloa taotluse juurde
   
  Kasutusloa taotlus juriidilisest isikust taotlejale
            Lisa - ehitise olulised tehnilised andmed
            Lisa - korteri olulised tehnilised andmed
            Lisa - mitteeluruumi olulised tehnilised andmed
            Lisa - rajatise osa olulised tehnilised andmed
            Lisa - ehitise või rajatise osa koordinaadid
            Lisa - füüsilisest isikust omaniku andmed kasutuloa taotluse juurde
            Lisa - juriidilisest isikust omaniku andmed kasutuloa taotluse juurde
   
  Ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotlus füüsilisest isikust taotlejale
   
  Ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotlus juriidilisest isikust taotlejale
   
  Kasutusloa kehtetuks tunnistamise taotlus füüsilisest isikust taotlejale
   
  Kasutusloa kehtetuks tunnistamise taotlus juriidilisest isikust taotlejale
   
  Ehitise teatis füüsilisest isikust omanikule
            Lisa - ehitise olulised tehnilised andmed
            Lisa - korteri olulised tehnilised andmed
            Lisa - mitteeluruumi olulised tehnilised andmed
            Lisa - rajatise osa olulised tehnilised andmed
            Lisa - ehitise või rajatise osa koordinaadid
            Lisa - füüsilisest isikust omaniku andmed ehitise teatise juurde
            Lisa - juriidilisest isikust omaniku andmed ehitise teatise juurde
   
  Ehitise teatis juriidilisest isikust omanikule
            Lisa - ehitise olulised tehnilised andmed
            Lisa - korteri olulised tehnilised andmed
            Lisa - mitteeluruumi olulised tehnilised andmed
            Lisa - rajatise osa olulised tehnilised andmed
            Lisa - ehitise või rajatise osa koordinaadid
            Lisa - füüsilisest isikust omaniku andmed ehitise teatise juurde
            Lisa - juriidilisest isikust omaniku andmed ehitise teatise juurde
   
  Ehitamise alustamise teatis füüsilisest isikust teatise esitajale
   
  Ehitamise alustamise teatis juriidilisest isikust teatise esitajale
   
  Teatis ehitise likvideerimise kohta füüsilisest isikust teatise esitajale
            Lisa - füüsilisest isikust omaniku andmed ehitise teatise juurde
            Lisa - juriidilisest isikust omaniku andmed ehitise teatise juurde
   
  Teatis ehitise likvideerimise kohta juriidilisest isikust teatise esitajale
            Lisa - füüsilisest isikust omaniku andmed ehitise teatise juurde
            Lisa - juriidilisest isikust omaniku andmed ehitise teatise juurde